Medlemserbjudanden

”Kick-back” från hotell!

Svensk Live kan erbjuda medlemmarna en tjänst som gör att man kan lägga upp boende tillsammans med biljettförsäljning på sin hemsida och därmed få en ”kick-back” från de hotellrum som bokas. Svensk Live har slutit ett avtal med en leverantör som kommer att tillhandahålla den – för arrangören – kostnadsfria tjänsten.

Mats Natvig på Sweden Rock som tagit initiativ till detta projekt och drivit det tillsammans med Lars Sillrén (Storsjöyran) och Putte Svensson (Rockhotellet Hulingen, Hultsfred) ser tre fördelar:
1) Intäkter!
2) Att man kan rensa bort hotel som inte håller rätt kvalitet eller pris.
3) Att det finns en utvecklingspotential för andra tjänster.

Boka här!

Migrationsverkets förteckning över etablerade arrangörer.

Migrationsverket har en förteckning över etablerade arrangörer. Fördelen med att vara med i förteckningen är att slipper man söka och betala för arbetstillstånd för artister som kommer från länder utanför EU/EES. Artister från t ex USA måste man annars söka arbetstillstånd för.

Krav för att hamna i förteckningen är att arrangören kan visa en historik på att man behöver vara med i förteckningen, t ex genom att man sökt arbetstillstånd tidigare eller samarbetat med en arrangör som varit med på listan när man tagit in artister från länder utanför EU/EES. Dessutom finns krav på at arrangören kan visa att man har en stadig ekonomi och betalar avtalsenliga löner.

Svensk Live finns med i referensgruppen för Migrationsverkets förteckning över etablerade arrangörer.

Rabatt på resor med SJ.

Svensk Live har som medlemsorganisation i LSU ett ramavtal med SJ som ger rabatt på tågresor. Rabatten gäller ideella föreningar som är medlem i unga arrangörsnätverket. För att ansluta din förening till avtalet kontakta kontoret i Malmö på info@svensklive.se.

Nytt avtal om gratis festivalenkät och analys!

Svensk Live har skrivit kontrakt med Mantap AB som gör besökarenkäter. Svensk Lives medlemmar får tillgång till enkäter och kan addera egna frågor. Respektive festival äger sin egen information och analys. Svensk Live får tillgång till generell information i form av ett festivalindex men kommer inte att kunna se enskilda resultat.