Pop-it!

FÖRSTA OMGÅNGEN AV POP-IT! ÄR NU SLUT. VI PLANERAR ATT STARTA EN NY OMGÅNG MED START I JANUARI 2019.

Är du intresserad av att arrangera ett musikevenemang och är under 25 år? Då kan du söka Svensk Lives mentorsprogram Pop-it!

Till Pop-it! kan du söka som har en idé om ett arrangemang du skulle vilja genomföra på din ort, antingen själv eller tillsammans med en vän, och skulle vilja utveckla din idé med stöd av en professionell musikarrangör. Våra mentorer har många års erfarenhet inom branschen och vana att arrangera både små och stora konserter och festivaler.

För att delta i projektet behöver du inte ha några som helt förkunskaper. Det viktiga är att du har viljan och peppen att genomföra ett musikarrangemang. Arrangemanget du söker med behöver inte vara det du i slutändan genomför, utan kan förändras under årets gång.

Pop-it! genomförs med stöd från Svenska Postkodstiftelsen och Studiefrämjandet.

Som deltagare i Pop-it! får du:

  • Kostnadsfri utbildning inom arrangörskap, 8-11 juli på Gotlands Folkhögskola.
  • Handledning av en professionell musikarrangör under ett års tid.
  • Ett stort nätverk genom mentorns kontakter.
  • Möjlighet att få 10 000 kr i form av ett arrangemangsbidrag till evenemanget.
  • Möjlighet att sprida ditt arrangemang utanför dina egna kanaler och nätverk.

Krav på arrangemanget.

  • Arrangemanget måste genomföras mellan mars och juni 2018.
  • Arrangemanget måste innehålla minst 1 professionell musikartist/grupp.
  • Arrangemanget måste vara publikt.
  • Arrangemanget måste projektledas av dig/er som söker till mentorsprogrammet.

Projektdelar.

Arrangörskollo på Gotlands Folkhögskola 8 – 11 juli 2017.
Under fyra dagar får du gå kurser i arrangörskap inom olika ämnen som bokning/Rider, avtal, säkerhetsarbete, budget/ekonomi och marknadsföring m.m.

Handledning augusti 2017 – februari 2018.
Du/ni planerar inför ert arrangemang med stöd av de handledningsmöten ni har med er mentor. Kanske söker ni ekonomiskt bidrag från er kommun, bokar artister, söker tillstånd m m?

Sociala medier augusti 2017 – juni 2018.
Som en del av projektet kommer du/ni använda våra digitala kanaler för att kommunicera ert arbete. Detta kan vara i form av en bild på Instagram, en kort blogguppdatering, spridning av ert arrangemang eller en post på Facebook.

Genomförande mars – juni 2018
Genomförande av ditt/ert musikarrangemang.

Utvärderingsträff 2018.

I början av juli 2018 möts vi igen för ett uppföljnings- och utvärderingsmöte och går igenom hur projektåret har fungerat, hur kontakten med mentorn har gått och framförallt hur musikarrangemanget slutligen blev.

Kostnad.

Det är gratis att delta i Pop-it!, projektet finansieras med stöd från Svenska Postkodstiftelsen och Studiefrämjandet, men du ansvarar för ekonomin runt ditt eget musikarrangemang.                     

Ansökan.

Du kan ansöka själv eller tillsammans med en vän. Ni kan dock vara max två personer per projektidé. Årets Pop-it! är i full gång och nästa ansökningstillfälle är under våren 2018.