Välkommen på utbildning i den nya dataskyddslagen, GDPR, den 5 mars.

Välkommen på utbildning i den nya europeiska dataskyddslagen, GDPR, som guidar dig genom de nya krav som lagen ställer och ger verktygen du behöver.

För er som inte har möjlighet att gå utbildningen kommer den också att direktsändas och kan ses på webben. Utbildningen är framtagen för Svensk Lives medlemmar och lösenord krävs. Kontakta Måns Katsler på mans@www.svensklive.se för att få tillgång.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation. Lagen börjar gälla 25 maj 2018 för alla länder inom EU. I Sverige ersätter GDPR den gamla personuppgiftslagen (PUL).

Lagen stärker skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter bl.a. genom att den enskilde personen har rätt att informeras om när data samlas in och på vilket sätt samt denne kommer att ha rätt att begära att få personliga uppgifter på sökmotorer raderade (rätten att bli glömd).

Lagen ökar kraven på företag och organisationer som måste informera om hur de behandlar personuppgifter, vilka uppgifter de behandlar och varför de behandlar dessa. Kortfattat måste alla företag och organisationer (inklusive ideella föreningar) som hanterar personuppgifter kunna besvara följande frågor:

  • Varför behandlar vi personuppgifterna?
  • Behöver vi behandla personuppgifterna?
  • Hur samlas personuppgifterna in?
  • Vem har tillgång till personuppgifterna?

Föreläsare är Anders Hultman,VD på Datatrion AB. Han har sin bakgrund i den ideella sektorn och är en erfaren föreläsare som har full koll på GDPRs alla detaljer. https://datatrion.se

Anmäl dig senast 3 mars HÄR.

Plats: Svensk Lives kontor på Östgötagatan 17 i Stockholm
Tid: Kl 16.00 – 18.00

Frågor? Kontakta Måns Katsler på mans@www.svensklive.se