Trygghet och säkerhet på musikarrangemang | maj 2017

Förra året påbörjade vi ett arbete för att göra festivaler och konserter ännu tryggare och säkrare. Nu följer vi upp det arbetet i samarbete med RFSU och Polisen. I maj samlar vi arrangörer under fyra eftermiddagar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Skellefteå.

Polisen kommer presentera en samverkansmodel som de utvecklat, ett sätt att samarbeta om alla typer av trygghets- och säkerhetsfrågor.

RFSU och Livemusik Sverige informerar om hur vi ska arbeta för att minska antalet sexuella kränkningar eller sexualbrott genom preventiva insatser, så som sexualupplysning, tydliga budskap som både publik, artister och arrangörer kan stå bakom.

För att bli ännu bättre på att dela kunskap och låna idéer med varandra samlar vi i samband med vårens möten in olika metoder och exempel som delas i vårt nätverk. Kom och lyssna kom och bidra med er erfarenhet. Den är ovärderlig och en självklar del av lösningen. Tillsammans mot sexuella ofredanden och övergrepp och för säkrare, tryggare musikarrangemang.

  • 09/5 Malmö i samarbete med Malmöfestivalen
  • 15/5 Göteborg i samarbete med West Pride och Göteborgs kulturkalas
  • 16/5 Stockholm i samarbete med Studiefrämjandet
  • 17/5 Skellefteå i samarbete med Trästock, Skellefteå Stadsfest och Skellefteå kommun