Pop i Almedalen: Kan Sverige bli världens bästa land för livemusik?

– VAD LIVEMUSIKEN GER OCH VAD DEN BEHÖVER?

PLATS: KRUTTORNET I ALMEDALSPARKEN/STRANDGATAN
TID: 29 JUNI MELLAN 17.00 OCH 22.00.

Svensk Live med vänner berättar om livemusikens bidrag för att göra samhället socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, samt hur vi bidrar till skapa reseanledningar & attraktiva städer/platser. Vi tar också upp de behov som finns för att Sverige ska bli världens bästa land för livemusik.

Välkommen till Almedalens enda riktiga popmingel som är öppet för alla och det finns förstås en bar!

17.00– 17.15 BYRÅKRAT (Eskilstuna)

17.15– 18.00 EVENEMANG STÄRKER SVERIGES KONKURRENSKRAFT
Mikael Brännvall/VD Svensk Scenkonst
Jonas Siljhammar/VD VISITA
Joppe Pihlgren/Verksamhetsledare Svensk Live
Samtalsledare: Stina Algotson/VD BFUF

18.00– 18.15 IZZA GARA (Göteborg)

18.15– 19.00 HÅLLBARHET
Greentopia – Om evenemangens arbete med klimatförändringar.
Kort presentation av Stina Algotson/BFUF och Joppe Pihlgren/Svensk Live
Dare to Care – Om social hållbarhet och samtycke i sexuella relationer.
Maria Bergström/Nationell chef RFSU
Samtalsledare: Martin Roos/Ordförande Svensk Live

19.00 – 20.00 PAUS FÖR PARTILEDARTAL

20.00 – 20.15 DAN JAH (Stockholm)

20.15 – 20.45 HUR VI BYGGER FRAMTIDENS ARTISTER OCH ARRANGÖRER
Dan Jah – Artist
Asta Bjerde – Verksamhetsledare Indiego
Magnus Pejlert/Verksamhetsutvecklare Sensus
Ilke Öztenar/Cirkelledare Föreningen Jamaicansk Kultur
Samtalsledare: Joppe Pihlgren/Svensk Live

21.00 –21.25 KAN SVERIGE BLI VÄRLDENS BÄSTA LAND FÖR LIVEMUSIK?
Amanda Lind/Miljöpartiet och Kulturutskottets ordförande i samtal med Joppe
Pihlgren/Svensk Live

21.30 – 21.50 PINK MILK (Gotland)

22.00 SLUT