Samverkansträffar kring Trygga och säkra arrangemang 2018

Välkomna till samverkansträffar i Härnösand, Västerås, Malmö och Stockholm som ska ge kunskap och stöd till det lokala arbetet med trygga, säkra arrangemang.

Syftet med samverkansträffarna är att ta tillvara medverkande aktörers gemensamma kunskaper och erfarenheter för att utveckla strukturerad samverkan samt förståelse för varandras olika uppdrag, roller och möjligheter.

Samverkansträffarna utgår från den metod som Polismyndigheten, Länsstyrelsen Stockholm, Svensk Live och RFSU sprider för trygga, säkra arrangemang. Det gemensamma arbetet mellan aktörerna sker enligt en beprövad samverkansmodell som är framtagen av Brottsförebyggande rådet. Modellen har som utgångspunkt att utifrån en gemensam lägesbild kring arrangemang identifiera problem och risker, hitta orsakerna bakom och tillsammans bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras.

Samverkansträffar 2018

  • 4 maj kl. 09.45 – 15.30 på Teatern Lilla Scen i Härnösand. [Info och anmälan]
  • 7 maj kl. 09.00 – 16.00 på Expectrum i Västerås [Info och anmälan]
  • 21 maj kl. 12.00 – 15.00 på Babel i Malmö [Info och anmälan kommer inom kort]
  • 22 maj kl. 10.00 – 12.00 i Linköping [Info och anmälan kommer inom kort]
  • 22 maj kl. 15.00 – 17.00 i Stockholm [Info och anmälan kommer inom kort]