SAMSPEL: Nationellt uppsamlingsmöte 7 oktober.

SAMSPEL bjuder in musikarrangörer och producentertill ett uppsamlingsmöte den 7 oktober kl. 13-16 på Medelhavsmuseet i Stockholm. På mötet får du bekanta dig med och testa Samspels nya Turnéwebbverktyg. Du kommer även att informeras om, samt erbjudas att delta i Samspels planerade turnémodeller.

Samspel är ett statligt uppdrag som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för SAMSPEL är MAIS och Statens Musikverk är uppdragsgivare.

Hela presentationen av webb-verktyget kommer att Live-streamas via Facebook för er som inte kan vara med på plats.

Dagens program
Anmälan!

Frågor besvaras av Samspels koordinatorer Eva Omagbemi och Peter Pontvik.