Informationsträffar: Så här söker du verksamhets- och projektbidrag för musikarrangörer från Statens Kulturråd

Statens Kulturråds (Kulturrådet) förändrade bestämmelser för stöd till musikarrangörer innebär att riksorganisationernas vidareförmedling av bidrag ska upphöra.

Detta innebär att alla arrangörer måste söka bidrag direkt från Kulturrådet och att 2018 års verksamhetsbidrag (Svensk Live) och Arrangörsbidrag (Unga arrangörsnätverket) försvinner fr.o.m. 2019. Bidrag finns att söka både för festivaler och löpande konsertverksamhet. Vi har dock inte möjlighet att hjälpa till med ansökningar inom jazz, folkmusik, klassiskt och nutida konstmusik då dessa genres har egna riksförbund som hjälper till med ansökningarna.

Vi hjälper dig att söka och kommer att ha informationsträffar där vi går igenom vilka krav som Kulturrådet ställer, vad du kan söka för och hur du gör ansökan praktiskt.

Mellan 18 september och 16 oktober har Kulturrådet ansökan inför 2019 öppen. För att förbereda dig inför infoträffarna är det bra om du redan nu går in på Kulturrådets onlinetjänst och skapar konto samt tittar på vad som ska ingå i ansökan.

Här kan du träffa oss

Malmö 26/9 kl 17 (Svensk Live, Norra Vallgatan 20)
Linköping 27/9 kl 17 (Skylten, Södra Oskarsgatan 3)
Varberg 28/9 kl 17 (Studiefrämjandet, Bäckgatan 32)
Stockholm 4/10 kl 17 (Svensk Live, Östgötagatan 17)
Borlänge 5/10 kl 13 (Dalapop, Målaregatan 12 B)

Anmäl dig gärna till oss på info@www.svensklive.se så vi har ett hum om hur många som kommer.

Har du frågor redan nu?

Ring eller maila Måns på: 0705 – 66 16 32 / mans@www.svensklive.se
Ring eller mail a Joppe på: 0708 – 76 81 60 / joppe@www.svensklive.se