Check! – seminarier, mötesplats och inspiration för ideella musikarrangörer.

Check! riktar sig till dig som har arrangerat ett tag, börjat att arrangera eller har planer på att ordna konserter. Målet är att både stärka redan etablerade arrangörer och att hjälpa nya initiativ över tröskeln in i det offentliga stödsystem som finns för musikarrangörer. Check! har fokus på musik, men arrangörer inom andra områden är också välkomna. De här dagarna kommer att vara praktiskt inriktade för att du ska kunna fortbilda och fördjupa dig i arrangörskap och seminarier och workshops kommer att hållas på olika nivå.

Check! 2018 ges 10-11 november på Karlsgatan 2 i Västerås. I år kommer Paul Gudgin, som föreläser om festivaler och arrangemang i hela världen, spela en central roll. Han håller i hela sex föreläsningar och workshops. I övrigt är det CHECK! som vanligt.

Mer information om Check! och hur du anmäler dig finns på MAIS hemsida.
Följ Check! 2018 på Facebook


Check arrangeras av Kulturutveckling – Region Västmanland och Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) med stöd av Kulturrådet. Svensk Live – Unga arrangörsnätverket är medlem i MAIS.