Att förebygga och hantera brott vid festival – distanskurs i samarbete med Polisen, RFSU och Studiefrämjandet | juli 2017

Att förebygga och hantera med brott vid festivaler är en digital kurs som riktar sig till dig som snart ska jobba med en festival eller annat större evenemang oavsett om du är arrangör, volontär, väktare eller något annat.

Syftet med kursen är att ge kunskap kring de brott som kan förekomma på festivaler och liknande och ge ökad kunskap kring hur vi tillsammans kan planera för säkerheten vid arrangemang och förebygga brott. Kursen ger dig en förståelse för vilket ansvar och vilka befogenheter du som personal har och hur vi ska bemöta brottsoffer vid t.ex. rån och sexuella övergrepp på festival, samt ge en mental förberedelse för att handskas med krissituationer som kan uppstå vid större evenemang.

Kursen är upplagd kring digitala diskussioner, lättare övningar och fördjupande material. Den består av tre moment. Du har 48 h på dig att slutföra uppgifterna innan nästa moment börjar. Övningarna är utformade så att du ska hinna göra dem under utsatt tid. Kursen varar i sex dagar. Materialet bygger på samverkansmodellen och det arbete som den nationella samverkansgruppen tagit fram när det gäller trygga och säkra evenemang.

  • Det första momentet handlar om normer och värderingar kring kommunikation, ömsesidighet, sexualitet och gränser och utgår ifrån ett material som RFSU tagit fram bl.a. för festivaler.
  • Det andra utgår från ett material framtaget av Polisen i väst som bl.a. ger dig inblick i vilka lagar och regler som gäller.
  • Det tredje momentet handlar om självreflektion. Vad kan ni göra inom er organisation, festival, förening eller företag när ni anordnar arrangemang för att förebygga och handskas med brott, utifrån det du lärt dig under kursen.

Kursen är gratis, men om du anmält dig till kursen utan att fullfölja den kommer du debiteras 500 kr i administrationsavgift.

Kursen genomförs i Learnify som är en sluten digital plattform för deltagare och ledare. Där kan ni diskutera med varandra, göra övningar och ta del av fördjupande material, filmer länkar m.m. Du kan även själv lägga upp relevanta länkar som alla kan ta del av i ca en månad efter kursens slut. När du fullföljt kursen kommer du få ett intyg på det.

Kurstart söndag den 2 juli När du anmält dig kommer du få först en bekräftelse och senare ett mail med inloggningsuppgifter och info från kursledaren.

Kursen är ett Samarbete mellan Polisen, RFSU, Svensk Live och Studiefrämjandet.

KURSEN ÄR FULLTECKNAD. VI JOBBAR PÅ ATT FÅ FRAM FLER KURSTILLFÄLLEN INOM KORT.