Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet på musikarrangemang

Tillsammans med Polisen och RFSU samlar Svensk Live arrangörer för att göra festivaler och konserter tryggare och säkrare via bl a en samverkansmodell mellan arrangör och Polis. Hur man med preventiva insatser kan minska antalet sexuella kränkningar, så som sexualupplysning, tydliga budskap som både publik, artist och arrangör kan stå bakom.

I maj 2017 samlade vi arrangörer från hela Sverige vid fyra tillfällen för att informera och utbyta erfarenheter i Malmö, Göteborg, Skellefteå och Stockholm. Detta är ett arbetsområde som vi löpande arbetar med tillsammans med våra medlemmar, intresseorganisationer och myndigheter.

För att bli ännu bättre samlar vi in olika metoder och exempel som våra medlemmar kan ta del av i en kunskapsbank för tryggare arrangemang.

Kunskapsbank för tryggare och säkrare musikarrangemang
(för medlemmar – lösenordsskyddat)

Är du medlem i Svensk Live? Kontakta Joppe Pihlgren eller Måns Katsler för att få lösenord till kunskapsbanken.