Jämställdhet

Via fristående jämställdhetsprojekt arbetar vi för att öka jämställdheten på och bakom scen, t ex projektet Technixx där vi under 2017/2018 utbildar personer som inte definierar sig som män i ljudteknik.

Vi arbetar också med andra insatser för att öka jämställdheten vid musikarrangemang.

Vid fördelning av vårt Arrangemangsbidrag är jämställdhet en av flera parametrar som referensgruppen bedömer vid beslut om hur stort bidrag ett arrangemang ska beviljas.