YTTERLIGARE KRISSTÖD TILL KULTUREN

Staten skjuter till ytterligare en halv miljard i krisstöd till kultursektorn. Samtidigt redovisas nu hur den ”återstartsmiljard” som presenterades i höstas ska användas under 2021, vilket framkom vid en pressträff med kulturminister Amanda Lind under fredagen.

Det blir ännu en halv miljard i extrastöd till kultursektorn. Hittills har stödet omfattat perioden t o m september och det nya pengarna ska gälla perioden fram t o m februari 2021. Den exakta fördelningen är inte klar men en del av stödet kan komma att gå till inställda och uppskjutna evenemang.

Vid pressträffen redogjorde kulturministern också för hur den tidigare beslutade miljarden för 2021 ska fördelas. Statens kulturråd får 550 miljoner att fördela dels till arrangörer för att kompensera för intäktsbortfall och dels till särskilda insatser inom det fria kulturlivet. 150 miljoner avsätts för arrangörer.

I ett pressmeddelande skriver regeringen:
”Fördelningen görs utifrån erfarenheter av de tidigare stöd som delats ut till kulturen under vår, sommar och höst 2020. För regeringen är det prioriterat att det finns krisstöd för de aktörer som annars riskerar att falla mellan stolarna. Utifrån de stora behoven i kultursektorn bör utgångspunkten vara att pengarna fördelas tidigt under 2021. En del av medlen ska också kunna kompensera för förlorade intäkter under det sista kvartalet 2020”.

Från Svensk Lives sida tycker vi självfallet att det är bra med ytterligare stöd, men kräver att Kulturrådet ska vara öppet och transparent med sin handläggning. Vidare att Kulturrådet får tydliga anvisningar att anslagsmedlen är ett krisstöd och inte ett allmänt kulturpolitiskt stöd. När regeringen skriver att fördelningen ska göras ”utifrån tidigare erfarenheter” utgår vi från att man syftar på att ta till sig av de misstag i handläggningen som gjorts.

Vi återkommer så fort vi vet mer om mer om stöden och när det blir aktuellt att söka.