Vi fortsätter spela pop [men vi håller på att dö] – kulturministern kommenterar

Den 2 september tog Rapport i SVT upp vår Rapport Vi fortsätter spela pop [men vi håller på att dö], med kommentar från Kulturministern. Vi är glada att detta tas på allvar och kräver en översyn av bidragsanslaget till populärmusiken. Det är dags nu!

Rapporten har tagits fram i samarbete mellan MoKS, Livemusik Sverige och Studiefrämjandet.