Västra Götaland och Östergötland förlänger reducerad publikgräns för live-arrangemang

Smittspridningen i Västra Götaland och Östergötland ökar och Länsstyrelserna har förlängt den tidigare fastställda gränsen om max 50 personer vid allmänna sammankomster och publika evenemang. Detta gäller även live-arrangemang som hålls på serveringsställen.

Västra Götaland
I Västra Götaland förlängs maxtaket om 50 personer t o m 19 november.

Östergötland
I Östergötland förlängs maxtaket om 50 personer t o m 22 november.

Länkar
Länsstyrelsen Västra Götaland: Länsstyrelsen beslutar om en fortsatt begränsning på 50 personer i Västra Götaland
Länsstyrelsen Östergötland: Länsstyrelsen beslutar om ett fortsatt publiktak på 50 personer i Östergötland