Välkommen på årsstämma 2018 för Svensk Live.

Svensk Live välkomnar alla medlemmar till extra årsstämma 2018.

Stämman kommer att hållas 24 januari kl. 16 i samband med Sweden Live Music Conference i Norrköping.

Förslag på dagordning.
Förslag på ändring av stadgar.
Förslag på medlemsavgift 2018.
Verksamhetsberättelse 2017/verksamhetsplan 2018.
Ekonomi: resultat och balans 2017.
Revisionsberättelse 2017

Frågor? Hör av dig till Joppe Pihlgren på joppe@www.svensklive.se eller 0708-76 81 60.