Utvärdering visar: Samverkan inom ”Trygga och säkra evenemang” ger färre brott på festivaler

En utvärdering av satsningen ”Trygga och säkra evenemang” visar att strukturerad samverkan mellan polis, arrangör, kommun och övriga aktörer lett till en kraftig nedgång av antalet anmälda brott. Störst effekt märks på anmälningar om sexuella ofredanden.

På utvärderade festivaler minskade anmälningar om sexuella ofredanden med 73 procent mellan 2016 och 2017. För de festivaler som var hårdast drabbade under 2016 var minskningen hela 90 procent året därpå. Även anmälningarna om misshandel minskade med 30 procent.

– Dessutom finns stöd för att mörkertalen minskade under samma period, säger kriminologen Fredrik Granhag som genomfört utvärderingen.

Flera åtgärder bakom nedgång

Då flera brottsförebyggande åtgärder har genomförts samtidigt är det svårt att koppla minskningen av anmälda brott till enskilda åtgärder. Men Granhag pekar ut fyra särskilt betydelsefulla faktorer:

• Delaktighet och engagemang hos inblandande aktörer
• Att arbetet är prioriterat
• Upprättandet av ”krim-jour” – anmälningsupptagning och utredare på plats
• ”Skruva” på artister, akter och tider

Polisinsatschefen Andreas Welin ser en stor potential med strukturerad samverkan.

– När alla aktörer tar ansvar växer evenemangets brottsförebyggande kapacitet. Vi får fler ögon och öron, fler som kan agera och ingripa om något är på väg att hända, förklarar Welin.

Tävlar för Sverige i Europa

Trygga och säkra evenemang har tidigare prisats för sin satsning av Brottsförebyggande rådet. Nu står Trygga och säkra evenemang för det svenska bidraget i European Crime Prevention Award (ECPA) som äger rum den 4-6 december i Wien. Temat för årets tävling är förebyggande polisarbete i samverkan med lokala aktörer.

– Genom tävlingen får vi möjlighet att sprida vår samverkansmodell utanför Sveriges gränser. Modellen är beprövad och kan appliceras i vilken miljö och i vilket sammanhang som helst, säger Andreas Welin.

Anmälda brott på utvärderade festivaler

2016 2017
Sexuellt ofredande 109 29
Misshandel 51 34

Om utvärderingen

  • Process- och effektutvärdering
  • Utvärderade festivaler: Emmabodafestivalen, Luleå hamnfestival, Putte i parken, Stadsfesten Skellefteå, Way Out West, We are Stockholm
  • Utvärderingen genomfördes på uppdrag av polisen och finansierades av Brottsförebyggande rådet. 

Länk: Utvärdering av samverkan mot brottslighet vid publika evenemang – Med fokus på sexuella ofredanden

Press:
Kulturnytt i P1/P4
Dagens Nyheter Kultur
SVT Rapport (cirka 11:10 min. in i programmet)
SVT Kulturnyheterna
SVT.se
TT