Unga arrangörsnätverket: Ny styrelse vald vid årsstämman

Vid Unga arrangörsnätverkets årsstämma 2020 valdes en ny styrelse att leda organisationen framöver. Årets stämma genomfördes digitalt med anledning av Covid-19-epidemin.

Nils Andrén från Humlan i Umeå ersätter Marita Isaksson som ordförande. Sex av ledamöterna från förra styrelsen sitter kvar och fyra nya personer valdes in. Mattias Rudén, Maria Pettersson och Therés Enström lämnade styrelsen efter många år och vi vill tacka dem för deras insatser under åren. Se hela styrelsen för Unga arrangörsnätverket [HÄR]

Vid stämman beslutades också om verksamhetsplan 2020, budget 2020stadgeändring, medlemsavgift etc.