Unga arrangörsnätverket: Dags att göra föreningsredovisning för 2019

Nu är det återigen dags att ladda upp 2019 års uppgifter i eBas. Det är mycket viktigt att alla medlemsföreningar laddar upp uppgifterna eftersom de ligger till grund för Unga arrangörsnätverkets ansökan om statsbidrag inför 2021.

Enkelt uttryckt: mer redovisning till oss = mer pengar till era arrangemang!

  • Senast den 31 maj vill ni att ni har laddat upp allt i eBas och det vi behöver är:
    Medlemsregister 2019 (om ni redan har alla era medlemmar inlindade i eBas behöver ni inte göra något)
  • Årsmöteshandlingar 2020 (årsmötesprotokoll 2020, ekonomisk rapport 2019, verksamhetsberättelse 2019)

OBS! Ni som laddar upp allt innan 31 mars får 5 000 kr i ett extra projektstöd. Laddar ni upp allt senast 31 maj blir det istället 2 000 kr i projektstöd.

Kort info!
Vad? Redovisning av föreningens uppgifter för 2019.
Var? Ni redovisar i eBas.
När? Senast 31 maj (redovisning senast 31 mars ger 5 000 kr och senast 31 maj ger 2 000 kr).

Frågor?
Om ni har några frågor kontaktar ni:

Ronja Wahlberg
Verksamhetsutvecklare
0722 – 18 18 50
ronja@svensklive.se

Måns Katsler
Verksamhetsansvarig
0705 – 66 16 32
mans@svensklive.se