Två viktiga nyheter i FHMs plan för lättade restriktioner

Igår presenterade Folkhälsomyndigheten den plan för lättade restriktioner för kultur och idrott som man fått i uppdrag av regeringen att ta fram.

I den går det att läsa hur smittoläget och belastningen på sjukvården ska se ut för att Sverige gradvis ska kunna öppnas. För evenemangsarrangörer innehåller planen två viktiga nyheter:

1) Fr o m 1 juni höjs maxtaket för antalet åskådare vid utomhusevenemang med anvisade platser till max 500 personer. Förslaget på att bara var tionde sittplats har, efter kritik från bl a Svensk Live, tagits bort – liksom uttrycket ”befintliga sittplatser”. Det betyder alltså att kulturarrangörer inte är hänvisade till sportarenor för att genomföra sina evenemang.

Lättnaderna följs dock av en rad villkor, där de viktigaste är att sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och antalet deltagare i ett och samma sällskap får uppgå till högst fyra personer.

Om ett sällskap uppgår till fler än fyra deltagare ska arrangören dela uppsällskapet i mindre grupper om max fyra.

2) Publiktaket ska höjas i tre steg, beroende på smittläge. I vårt remissvar till Folkhälsomyndigheten kritiserade vi att förutsättningarna för vad som krävs för att gå in ett nytt steg var alltför subjektiva. För att arrangörer, regionala myndigheter och allmänhet bättre ska kunna förstå villkoren föreslog vi att incidens, beläggning på IVA och vaccinationsläge skulle kunna vara mätverktyg, en linje som Folkhälsomyndigheten nu också föreslår. Med hjälp av detta blir det enklare för arrangörer att planera för återöppning.

Här är maxantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, där Nivå 3 gäller fr o m 1 juni:

Nivå 2 innebär ett tillstånd nationellt där sjukvården i de flesta regionerna har goda förutsättningar att klara av vård av covid-19-patienter. Det är en platåfas i smittspridningen på en relativt låg nivå eller ett minskande antal fall i flertalet regioner.

  • 14-dagars incidens (antal nya insjuknade) <200 fall/100.000 invånare
  • Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor
  • Totalt antal patienter i slutenvården på grund av covid-19 <300
  • Varav patienter behov av intensivvård <70
  • Vaccinationstäckningen, minst 1 dos, i befolkningen över 18 år > 50 %

Nivå 2 kommer att träda i kraft någonstans i juni eller juli, tror Folkhälsomyndigheten, det går dock inte att vara mer specifik än så i nuläget.

Nivå 1 innebär ett tillstånd där det är få patienter som är inlagda med covid-19. Få individer bekräftas smittade med covid-19, och/eller mindre utbrott förekommer.

  • 14-dagars incidens <50 fall/100.000 invånare
  • Utvecklingen i smittspridningen ska ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor
  • Totalt antal patienter i slutenvården på grund av covid-19 <100
  • Varav patienter i behov av intensivvård <25
  • Vaccinationstäckning, minst 1 dos, i befolkningen över 18 år > 70 %

Nivå 1 väntas infalla i början av september, beräknar Folkhälsomyndigheten.

Bild: Skärmdump