Turnéstöd som prioriterar Popmusik

Inom ramen för Samspel presenteras FasTour – pilotturné i genre pop/rock.

Våren 2018 kommer pilotmodellen FasTour testas med fokus på arrangörer som jobbar med genre pop/rock och som har kort framförhållning vid bokning av musikakter.

Totalt fyra turnéförslag kommer att väljas ut med hänsyn till: konstnärlig kvalitet vid artistval, motivering av artistval, bokad turnéplan samt geografisk spridning i Sverige. Minst tre konserter och maximalt sex i lika många regioner, ryms i detta pilotprojekt.

Deadline för inlämnande av förslag på turné är den 15 januari. Läs mer om FasTour på Samspels hemsida.

Om Samspel

Samspel är ett statligt uppdrag som syftar till att skapa hållbara modeller för framtida turnéstrukturer över Sveriges regiongränser och på så sätt ge bättre förutsättningar för en levande musikscen i hela landet. Huvudman för SAMSPEL är MAIS (Musikarrangörer i Samverkan)och Musikverket är uppdragsgivare.