Trygghetssamarbete med polisen och RFSU

Idag genomförs den första av fyra utbildningsträffar för arrangörer av publika evenemang. Träffarna är en del av ett långsiktigt samverkansarbete mellan arrangörer, polisen, flera länsstyrelser och RFSU för trygga och säkra evenemang.

–Tillsammans med polisen, länsstyrelserna och RFSU har vi startat upp en långsiktig samverkan på nationell nivå. Den vill vi införliva med det etablerade samarbete vi har sedan tidigare med arrangörer runtom i landet, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Livemusik Sverige.

Nationell kunskapsbank

Ett resultat av samverkan är att en nationell kunskapsbank håller på att byggas upp med olika metoder och åtgärder för trygga och säkra evenemang. – Varje evenemang är unikt men det finns också likheter och därmed erfarenheter som andra kan ha nytta av. Därför är vi angelägna att få input från så många arrangörer som möjligt, säger polismästaren Emelie Kullmyr, som deltagit i utvecklingsarbetet.

Polisen och RFSU medverkar

Under arrangörsträffarna medverkar polisen för att utbilda och informera om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder under evenemang. Det kan handla om åtgärder mot fickstölder, förfalskade biljetter, sexuella ofredanden och ordningsstörningar. RFSU informerar om preventiva åtgärder mot sexuella övergrepp. – Vi kommer att prata om ömsesidighet, samspel, kommunikation och rätten till sin egen sexualitet och kropp, säger Pelle Ullholm, sakkunnig sexualupplysning RFSU.

Beprövad samverkansmodell

Den modell för samverkan som används är beprövad och framtagen av Brottsförebyggande rådet (Brå). Den innebär att i god tid ta fram en gemensam lägesbild kring evenemanget, identifiera problem och risker, hitta orsakerna bakom och tillsammans bestämma vilka åtgärder som behöver genomföras. Livemusik Sverige anordnar utbildningsträffar i Malmö, Göteborg, Stockholm och Skellefteå under maj månad.