Trygga tillsammans – Erfarenhetsseminarium den 17 oktober

I samarbete med länsstyrelsen i Stockholm bjuder Svensk Live in till ett erfarenhetsseminarium om säkerhetsarbetet på musikarrangemang på Nalen i Stockholm den 17 oktober.

Har Polisen fått fler anmälningar om sexuella ofredanden i år? Fungerar festivaler och publika evenemang som arena där samhällsförändringar sker? Har samverkan mellan Polisen, Svensk Live, RFSU och Länsstyrelserna gett några resultat? Det är några frågor som diskuteras under förmiddagen. Välkomna till ett erfarenhetsutbyte och frukostmingel med spännande reflektioner från årets evenemangssommar!

I programmet kommer ni bland annat få höra samtal med Joppe Pihlgren, verksamhetschef för Svensk Live, Polisens representant när det gäller samverkansmodellen som Brottsförebyggande rådet (Brå) tagit fram för publika evenemang. Dessutom kommer vi att tala med arrangörer och företag som We are Stockholm och Live Nation/Luger om vilka framgångar men också utmaningar vi står inför.

Anmäl dig senast 3 oktober på Länsstyrelsen i Stockholms hemsida.

Mer information och kontakt:

Amanda Netscher
amanda.netscher@lansstyrelsen.se
010-2231467