Svenska evenemang omsätter över 53 miljarder – Idag presenteras ny statistik!

Evenemang inom idrott och kultur bidrar gemensamt med en omsättning på över 53 miljarder kronor och sysselsättning åt fler än 106 000 svenskar. Förädlingsvärdet och därmed bidraget till BNP uppgår till närmare 25 miljarder kronor. Evenemang är på tillväxt. De bidrar till Sveriges och städers attraktions- och konkurrenskraft och driver konsumtion i ett större ekosystem som omfattar bland annat hotell, restauranger och transport.

Idag presenteras ny statistik som beskriver svensk evenemangssektors ekonomiska bidrag till Sverige.

Sveriges kultur, idrott och besöksnäring har för andra gången tillsammans tagit fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring. Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet ”Evenemang i siffror”, Tillväxtverket är medfinansiär. Sex av landets största biljettbolag har levererat biljettdata. Syftet med initiativet har varit att utveckla metoder och generera en tillförlitlig, robust och samlad statistik över näringen.

– Svensk Live har haft stor nytta av denna statistik i alla de möten vi har i kommuner och regioner. En utgångspunkt för resonemang om hur det är och varför, men också hur evenemangen och städer kan utvecklas. Statistiken är helt enkelt ett viktigt arbetsverktyg för oss och vår målsättning: att Sverige ska vara världens bästa land för livemusik.
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live

– Att ha siffror på det som går att mäta i ekonomiska termer och i form av arbetstillfällen gör att vi har en självklar plats i den världen och det gör i sin tur att vi kan prata om alla de andra värden som kulturen och evenemangen tillför. Som kulturen som en del av samhället och dess utveckling, dess bidrag till social sammanhållning och ett levande och attraktivt land.
Camilla Backman, ordförande Svensk Live

Rapport Evenemang i siffror 2024
Evenemang i siffror 2024 finns att läsa [HÄR].
Rapporten kan också laddas ner på evenemangsverige.se.

Presentation Evenemang i siffror 2024
Onsdag den 15 maj kl 9.00 – 10.00, kaffe serveras från 8.30
Strindbergs Intima Teater, Barnhusgatan 20
Livesändning: Seminariet sänds live på Youtube @svenskscenkonst

Kontakt och arrangörer
Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live
joppe@svensklive.se, 0708-76 81 60
Annika af Trolle, kommunikationschef Svensk Scenkonst
annika.af.trolle@svenskscenkonst.se, 070-420 27 75
Anna Setzman, chef kommunikation och press, Riksidrottsförbundet/
SISU Idrottsutbildarna, 070-564 52 16
Staffan Movin, ordförande Svenska motionslopp
staffan.movin@mtcstiftelsen.se, 070-210 74 95
Stina Algotson, vd BFUF
stina@bfuf.se, 0707-36 07 01
Thomas Jakobsson, chefsekonom Visita, 08-762 74 25

Om Evenemang i siffror
Svensk Live, Svensk Scenkonst, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF står bakom initiativet att ta fram nationell statistik över Sveriges evenemangsnäring – kultur, idrott och besöksnäring. Syftet är att stärka kunskapen om branschen och om hur den kan utvecklas, inte minst som underlag för prioriteringar och politiska beslut. Evenemang siffror finansieras av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket.