Svensk Lives svar på regeringens förslag om lättade restriktioner vid offentliga tillställningar

Idag har Svensk Lives styrelse skickat sitt remissvar på betänkandet ”Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”.

I svaret stödjer vi generellt en lättnad av restriktionerna, men motsätter oss ett maxtak för antalet besökare. Vi menar att det är bättre att utgå från respektive arenas förutsättningar för att inte skapa trängsel.

Vi motsätter oss också tanken på två meters avstånd mellan varje person vid ett evenemang och föreslår istället att ett eventuellt avståndskrav ska gälla mellan sällskap.

Vi anser också att arrangemang för stående publik bör omfattas av lättnaderna, så länge social distansering är möjlig.

Vi bifaller helt förslaget om att förbudet inte ska gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på serveringsställen som omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Länkar

Svensk Live – Promemoria betänkande: Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar