Unga arrangörsnätverket: Förslag på riktade stödåtgärder till ideella- och gräsrotsarrangörer med anledning av Coronaepidemin

Unga arrangörsnätverket har med anledning av förbudet om sammankomster på över 500 personer under rådande Corona-pandemi tittat på ideella- och grösrotsarrangörernas situation och tagit fram förslag på hur stödinsatser till dessa bör se ut för att vi ska ha ett fortsatt rikt kulturliv runt om i landet.

Ideella- och grösrotsarrangörer drabbas inte direkt av förbudet mot allmänna sammankomster med över 500 besökare, då de ofta hur en lägre publikkapacitet. Men det innebär inte att de inte drabbas hårt av pandemin, ekonomiskt och verksamhetsmässigt och även psykosocialt. I likhet med arrangörer med en kapacitet över 500 besökare har de tvingats ställa in konserter eller begränsa sin publikkapacitet, föreställningar och festivaler då de bedömer de måste och bör ta samhällsansvar och motverka spridningen av viruset. De mindre arrangörerna drabbas även av att artister ställer in turnéer, reseförbud i Europa och världen etc.

Vi föreslår att staten stödjer ideella- och gräsrotsarrangörer med att:

  • Arrangörer som beviljats stöd på statlig nivå ej krävs tillbaka på utbetalt stöd utan kan redovisa dokumenterade genomförandekostnader även om arrangemang tvingats ställas in.
  • Staten uppmanar och (i den mån det är möjligt) förelägger regioner och kommuner att göra på liknande sätt med alla typer av ekonomiskt stöd till arrangörer.
  • Arrangemang som bokas om till senare datum ersätts för dokumenterade extraordinära omkostnader som tillkommer pga. ändring av genomförande datum.
  • Staten avsätter medel direkt riktade till återväxt och stöd till ideella- och gräsrotsarrangörerna kommande år för att säkra att dessa och nya arrangörer vågar och kan bygga respektive återuppbygga sin verksamhet efter pandemin.

Läs mer [HÄR]