Svensk Live och Talk Town fortsätter samarbeta under 2019

Svensk Live och Talk Town påbörjade ett samarbete inför festivalen i Köpenhamn 2018. Under 2019 kommer vi att utöka samarbetet och genomföra workshops inom Technixx och Dare to Care på plats.

Dessutom har vi genom vårt nätverk Skånsk Live skapat förutsättningar för ett dansk/svenskt samarbete mellan Talk Town och Babel i Malmö som presenterar svensk feministisk akt fredagen den 10 maj på Råhuset i Köpenhamn.

Läs mer om Talk Town och anmäl dig till workshops på www.talktown.dk