Svensk Live protesterar mot FHM:s ”restriktioner på restriktionerna”

Regeringen vill åter tillåta publik på upp till 500 personer vid ”kultur- och sportevenemang som hålls utomhus och har anvisade platser”. Detta skulle kunna ske fr o m 17 maj om smittsprdningen tillåter.

Folkhälsomyndigheten vill dock i sitt remissvar i praktiken hindra kulturevenemang från att återöppna, eftersom myndigheten kräver att det ska finnas permanenta stolar på evenemanget och att 90 procent av dessa inte får utnyttjas. Om Folkhälsomyndigheten får sin vilja igenom betyder det i praktiken att konserter och teaterevenemang för 500 personer endast kan genomföras i arenor med plats för över 5 000 personer.

Denna ”restriktion på restriktionerna” går emot regeringens förslag och kan knappast handla om risk för att överföra smitta. Från Svensk Lives sida påpekar vi att behovet av ett höjt publiktak från just datumet 17 maj är litet för våra medlemmar jämfört med möjligheten att planera och i relativ närtid kunna genomföra utomhusarrangemang för sittande publik med anvisade platser.

Läs hela vårt svar till Folkhälsomyndigheten [HÄR]