Svensk Live i samarbete med Manifest On Tour

Manifest On Tour 2019 ges i Luleå, Malmö, Stenungsund, Västervik, Stockholm, Östersund och Gävle. Från Svensk Live deltar bl.a. Andréa Wiktorson, Storsjöyran, och Elisabeth Rosenbrand, Musikens Makt, som paneldeltagare och delar med sig av sina kunskaper.

Om Manifest On Tour

Manifest On Tour är en seminarieturné där experter från olika delar av musikbranschen delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi vill erbjuda musiker, artister, upphovsmän och musikutgivare en möjlighet att få större branschkunskap och att knyta nya kontakter inom musikbranschen och musiklivet.

Följ Manifest On Tour på Facebook