Svensk Live deltar i Talk Town 2018

Talk Town är en festival vars syfte är att skapa en plattform för en populär debatt om jämställdhet, kön och feminism. Talk Town arrangeras för tredje året 3-5 maj i Köpenhamn.

Svensk Live kommer att delta med workshop om vårt trygghets- och säkerhetsarbete på musikarrangemang tillsammans med bl.a. företrädare för Länsstyrelsen i Stockholm.

Svensk Live – Unga arrangörsnätverket deltar med sitt jämställdhetsprojekt Technixx, som genom teoretiska och praktiska workshops utbildar personer som inte definierar sig som män inom ljudteknik.

Mer info och program finns på Talk Towns hemsida.