Svensk Live: Begäran till Kulturdepartementet om stöd för arrangemang

Förslag till riktade stödåtgärder till livemusikarrangörer

Svensk Live har igår kväll skickat in en begäran till Kulturdepartementet om stöd för arrangemang över 500 personer eftersom regeringen har fattat beslut om att dessa inte får genomföras:

  • Vi föreslår att arrangörer av inställda konserter, föreställningar och festivaler ska få kostnadstäckning för sina dokumenterade genomförandekostnader så länge förbudstiden varar. Exempel på genomförandekostnader är kontraktsbundna åtaganden, upplupna personalkostnader och marknadsföring.
  • Konserter, föreställningar och festivaler som bokas om till senare datum ska endast omfattas av ersättning i de fall extraordinära kostnader uppstår. Exempel på extraordinära kostnader är byte av arrangemangsplats och icke avbokningsbara kostnader i samband med ursprungligt evenemangsdatum.
  • Ersättningsmöjligheterna ska omfatta konserter, föreställningar och festivaler som var planerade när beslutet om att förbjuda allmänna sammankomster för sammankomster med över 500 personer fattades.

Svensk Live har också varit väldigt tydliga med att understryka att det kommer att behövas stöd för arrangörer av och leverantörer till evenemang med mindre än 500 deltagare, som är en viktig del av livemusikens infrastruktur och som till betydande del finns på mindre och medelstora orter och som nu har stora svårigheter. Ett sådant förslag kommer att presenteras för regeringen under nästa vecka.

Vi har vidare påtalat att underleverantörer till oss har problem och att också dessa behöver stöttning.

Läs alla våra nyheter om Coronavisuset på http://www.svensklive.se/corona