Styrelsen i Svensk Live ställer sig positiva till att s k vacinationspass införs

På styrelsemötet den 18 augusti fanns det en punkt om s k vaccinationspass som ledde till en längre diskussion och olika övervägande gjorde att styrelsen fattade beslut om att samla in mer kunskap i frågan om för- och nackdelar.

Hållningen från styrelsen i mitten av augusti var att det då fortfarande fanns en möjlighet att de begränsningar som finns runt allmänna sammankomster och offentliga tillställningar skulle kunna hävas i o m att stor del av befolkningen över 18 år fått vaccin.

I måndags presenterade Folkhälsomyndigheten en ny prognos för hösten och i alla tre scenarier ökar smittspridningen och att det inte är läge att lyfta på restriktioner ”just nu”.

Det steg (steg 4) i öppningsplanen som var tänkt för september har vi ännu inte fått besked om och nu är vi i slutet av augusti. Med det som bakgrund har styrelsen igår (24/8) fattat ett beslut om att ställa sig positiva till vaccinationspass under vissa förutsättningar som framgår av beslutet nedan.

I texten ovan använder vi ordet vaccinationspass eftersom det är den benämning som används i folkmun. När vi skriver vaccinationspass så menar vi att det är ett intyg på att man är färdigvaccinerad (i dagsläget 2 doser) eller att man har ett negativt PCR-test där vi ber FHM besluta om hur gammalt det får vara, t ex 24 timmar eller 48 timmar. Det är viktigt att alla kan få ett s k vaccinationspass på något sätt för att undvika diskriminering och om man t ex är allergisk kan alltså ett PCR-test vara rätt metod för att kunna gå på såväl livemusik som idrott.

För styrelsen i Svensk Live

Martin Roos
Styrelseordförande

Styrelsen i Svensk Lives hållning gällande införande av Vaccinationsbevis eller PCR test för evenemang:

  • För att besöka ett evenemang måste du uppvisa Vaccinationsbevis med två doser eller negativt PCR test med friskhetsintyg.
  • Detta föreslår vi införs endast under förutsättning att alla pandemirelaterade restriktioner och begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort.
  • En plan för hur Vaccinationsbevisen och PCR-testen ska avvecklas ska arbetas fram i samband med implementering av densamma.
  • För personer födda år 2009 eller yngre ska det inte krävas något Vaccinationspass eller PCR test för att få besöka evenemang.