Skånsk Live – PRESSMEDDELANDE: Toppmöte i Helsingborg ska skynda på grön omställning av evenemang

Den 2-3 september samlas några av landets ledande företrädare inom livemusik och idrott i Helsingborg för ett toppmöte kring att accelerera klimatomställningen. Under mötet, som går under namnet The Helsingborg Summit, offentliggörs ett klimatlöfte som tagits fram inom projektet Greentopia och medverkande från akademin, artist- och idrottssverige samt förbund, arrangörer och ett antal svenska städer. Målet med The Helsingborg Summit är att lyfta evenemang som en drivande kraft i klimatomställningen och diskutera hur detta kan skyndas på.

– Evenemang utgör en växande miljardindustri och är ett allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live som är projektägare för Greentopia.

Under 2020 har satsningen Greentopia dragits igång där evenemangsnäringen har gått samman med ett antal svenska städer för att minska våra klimatavtryck och påskynda en klimatomställning för samhället i stort.

Satsningen arbetar med tre perspektiv: konsument, producent och intressent och fokuserar på de områden som ger mest klimatnytta: mat och dryck, transport och textil.

– Detta är den andra krisen som vi proaktivt behöver hantera. Vi kommer att presentera ett klimatlöfte som de som vill kan skriva under på i samband med att vi genomför denna klimatkonferens i Helsingborg den 2-3 september 2021, säger Leif Johansson, Riksidrottsförbundet.

Från värdstaden Helsingborgs sida ser man toppmötet som ett strategiskt viktigt led i hållbarhetsarbetet.

– Helsingborg har abonnerat på topplaceringar bland svenska miljökommuner de senaste fem åren och är nu finalkandidat till utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. Stadens ambitiösa mål framåt är att vara klimatneutralt till 2035, och i den satsningen kan kultur- och evenemangssektorn, som engagerar och berör så många människor, bidra på ett betydande sätt, säger Max Granström, kulturdirektör i Helsingborgs stad och VD för Helsingborg Arena & Scen.

I Skåne har man under flera år verkat för att sprida kunskap och uppmana arrangörer att hållbarhetssäkra sina evenemang, vilket bidragit till placeringen av mötet i Helsingborg.

– Evenemang är en motor i samhällsutveckling och beteendeförändring. Morgondagens besökare kommer att kräva hållbara och klimatanpassade evenemang. Därför är detta möte ett viktigt steg i att sätta frågan högst upp på agendan, och samtidigt påbörja en dialog som omfattar alla samhällsområden – det privata, offentliga, akademin och det civila, säger Pehr Palm, VD för Event in Skåne.

The Helsingborg Summit sänds på www.svensklive.se den 3 september med start kl. 9.30

Kontakt

Joppe Pihlgren
Verksamhetsledare, Svensk Live
0708 – 76 81 60

Leif Johansson
Internationella evenemang, Riksidrottsförbundet
08 – 699 62 26

Max Granström
Kulturdirektör i Helsingborgs stad och VD för Helsingborg Arena & Scen
0732 – 31 57 97

Pehr Palm
VD, Event in Skåne
0768 – 87 07 46

Måns Katsler
Nätverkskoordinator Skånsk Live
0705 66 16 32

The Helsingborg Summit arrangeras av Svensk Live, Riksidrottsförbundet (RF), Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF), Liseberg, Storsjöyran, Way Out West, Luger, Live Nation, Destination Eskilstuna AB, Borås TME AB, Blixten & Co, Got Event AB och Göteborg & Co. Alla dessa organisationer utgör också Greentopia.

The Helsingborg Summit arrangeras i samarbete med Viable Cities, Helsingborgs Stad, Event in Skåne, Region Skåne och Skånsk Live.