Sista veckan att söka krisstöd från Kulturrådet

Nu är det sista veckan att ansökan att söka krisstöd från Kulturrådet. Ansökan gäller krisstöd till särskilda behov i kulturlivet och har som syfte att lindra kulturområdets akuta ekonomiska kris med anledning av coronaviruset.

Stödet söks för att täcka kostnader och investeringar under hela 2020, men inte för att täcka specifika intäktsbortfall som tidigare krisstöd. Sista dagen att ansöka är 3 – 5 november beroende på kulturområde.

Några tänkbara stödområden som Kulturrådet anger är:

  • Bidrag för att verksamheten ska återhämta sig eller för att anpassa den till de nya förutsättningar som pandemin medför.
  • Projektbidrag för strategiska insatser som bidrar till att verksamheten återhämtar sig och kan anpassa sig till de nya förutsättningarna, där projektet påbörjats eller planeras att påbörjas under 2020.
  • Insatser som smittsäkrar kulturevenemang och som planeras att genomföras eller har genomförts under hösten 2020.

Länkar
Information om Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: