Satsningar i Västra Götaland och Skåne tar form

I västra Götaland har vi sedan ett drygt år arbetat intensivt med att få igång en satsning på pop. I dagarna skriver vi ihop den sista versionen som ska in till regionen, En stark infrastruktur av arrangörer och spelställen är målet.

I Skåne samlar vi medlemmar den 14 maj för att diskutera hur musikpolitiken ska se ut i framtiden och lägga fram förslag till regionen. Detta efter att vi fått regionen att se över stödet till arrangörer i Skåne under 2018. Vår senaste rapport Maktens Musik visade sig vara ett bra verktyg, använd den i era kommuner och regioner.

Också i andra städer och regioner arbetar vi med att utveckla och påverka. Idéer? Kontakta: joppe@www.svensklive.se