Rekommendationer från Svensk Live angående coronaviruset och publika evenemang

Med hänvisning till beslutet från regeringen att tills vidare stoppa publika evenemang med fler än 500 personer påverkas nu många av Svensk Lives medlemmar.

I ett första skede rekommenderar Svensk Live arrangörerna att utan dröjsmål boka om/ställa in de evenemang som överstiger 500 deltagare och som går av stapeln före 1 april 2020 och att löpande fatta beslut om att boka om/ställa in evenemang därefter.

Begränsningen gäller såväl inomhus som utomhus och besöksgränsen inkluderar alla som medverkar på evenemanget, även artister och personal.

Observera att flera länder nu sänker publikgränsen ytterligare och att det kan komma att hända även i Sverige.

När det gäller de konserter och festivaler som ligger några månader fram i tiden rekommenderar vi alla att avvakta med att ta några beslut.

För närvarande har Svensk Live ingen generell rekommendation gällande återlösen av biljetter.

Regeringen kommer löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs. Kulturminister Amanda Lind stänger inte dörren för ekonomiska ersättningar till de arrangörer som eventuellt drabbas av virusrestriktioner säger hon till TT. Svensk Live har pågående överläggningar med Kulturdepartementet i frågan.