Regeringen skjuter till 500 miljoner kronor i akutstöd till kulturen

Vid en presskonferens idag meddelade kultur- och idrottsminister Amanda Lind (MP) och Christer Nylander (L) att 500 miljoner kronor kommer att tillföras kultursektorn i stöd på grund av Coronakrisen.

Regeringens beslut att begränsa offentliga evenemang har försatt stora delar av kulturlivet i en ekonomisk kris, och stödåtgärder har efterfrågats. Nu har Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Socialdemokraterna enats om ett akut stöd på 500 miljoner till kulturen och lika mycket till idrotten för att lindra effekterna av coronavirusets spridning.

Stödet ska gå till exempelvis arrangörer av evenemang som skulle haft fler än 500 besökare, såväl föreningar och aktiebolag.

På en direkt fråga vid presskonferensen bekräftade kulturministern att även arrangemang för färre än 500 besökare kan komma ifråga för stöd.

I denna akuta lösning räknas även frilansare in. De som inte omfattas av stödet är statliga myndigheter.

Vem som fördelar pengarna är i nuläget inte klart, men enligt kulturministern kan det bli aktuellt att Kulturrådet och Konstnärsnämnden tar tag i uppgiften.

Från Svensk Lives sida ser vi mycket positivt på stödåtgärderna, som visar att regeringen och samarbetspartierna lyssnat på våra argument och förstår de stora negativa konsekvenser inställda konserter, föreställningar och festivaler får. Beslutet har tagits snabbt, vilket vi sätter stort värde på och vi har förståelse för att alla detaljer inte är på plats. För Svensk Live vidtar nu ett arbete med att följa och hur medlen fördelas.