Regeringen öppnar upp för flexibel publikgräns

Begränsningen på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska bli mer flexibel i ett nytt förslag, som kultur- och idrottsminister Amanda Lind presenterade för vid en pressträff på onsdagsmorgonen

När smittspridningen tillåter vill regeringen se differentierade publik/detagartak utifrån utifrån risk för smittspridning. Man förbereder för att kunna stänga ner fler verksamheter i samhället men också för att bättre kunna anpassa bestämmelser efter risk för smittspridning.

Det innebär att evenemang delas in i fem olika riskkategorier:

– Inomhus
– Inomhus med sittplatser
– Utomhus
– Motionslopp och liknande idrottstävlingar

Publikgränserna anpassas och kan tillåta fler personer i publiken utomhus och där det finns sittplatser.

-Det här möjliggör för arrangörer att kunna arrangera sammankomster genom att göra justeringar, i stället för en fast gräns för alla finns möjligheten att ta emot mer publik om man anordnar sittplatser eller flyttar mötet utomhus, säger Amanda Lind.

Nöjesparker, djurparker och temaparker ska omfattas av ett mer enhetligt regelverk och verksamheter som till exempel djurparker, som inte haft några begränsningar, ska få samma begränsningar som nöjesparker.

Den nya förordningen föreslås gälla från 11 mars. Folkhälsomyndigheten måste först yttra sig om vilka deltagarbegränsningar som ska gälla för publik, och även när det kan bli aktuellt att ändra taken.

Svensk Live svarar på remiss om flexibelt publiktak

Frågan om en flexibel publikgräns och hur den kan se ut skickas nu ut på snabbremiss från Regeringskansliet.

Svensk Live är remissinstans och svaret ska vara inne hos Socialdepartementet senast 26 februari. Se hela promemorian här!