REGERINGEN KRITISERAS FÖR HALVERAT KRISSTÖD TILL KULTUREN: ”ANSVARSLÖST OCH RÄTTSOSÄKERT – GÖR OM OCH GÖR RÄTT”

-Regeringen mer än halverar det utlovade krisstödet till professionella kulturarrangörer. Det är ansvarslöst och rättsosäkert. Gör om och gör rätt, så att arrangörer som skulle gjort konserter och festivaler under sommaren får de medel som utlovats, det vill säga samma nivåer som gällde vid stödfördelningen i våras.

Styrelsen för Svensk Live, som organiserar kulturarrangörer i hela landet, riktar hård kritik mot regeringen.

När Statens Kulturråd i veckan redovisade fördelningen av andra omgången av regeringens krisstöd till kulturen uppgavs att man sänkt utlovade nivåer för stödet, eftersom sökandetrycket varit större än beräknat. Aktörer som förlorat intäkter på över en halv miljon kronor får 25 procents kompensation för intäktsbortfall istället för 50 procent som utlovats. Men under torsdagen, när stödet redovisades av Kulturrådet, framkom att många drabbade arrangörer inte ens får 25 procents ersättning.

-Vi varnade redan i våras för att behovet under sommaren skulle kunna bli upp till tre gånger så stort som i våras, men det valde regeringen att bortse från. När krisen är som störst väljer man istället att sänka stödet till arrangörerna. Felet är att man satte ett tak för hur stort behovet fick bli, säger Svensk Lives verksamhetsledare Joppe Pihlgren.
Det sänkta krisstödet innebär att svenska arrangörer drabbas olika. Evenemang som ställdes in under perioden mars-maj har fått stöd i utlovade nivåer, medan evenemang som skulle genomförts under juni-september bara ska få hälften av det stöd som kolleger och konkurrenter från våren fått. Regeringen kan därigenom till och med ge skilda överlevnadsmöjligheter till aktörer på samma ort.

Svensk Live menar att det inte är för sent för regeringen att göra om och göra rätt genom att skjuta till de medel som saknas. Det är enkelt, alla ansökningar finns på plats och stödfördelande Kulturrådet vet exakt hur olika sökande drabbats.

Svensk Lives styrelseordförande Andréa Wiktorsson pekar på att regeringen gjort så på andra områden under pandemin:
-Jämför med stödet till korttidspermitteringar. När de ansökningarna sköt i höjden långt över vad regeringen räknat med så anslogs mer pengar direkt. Tanken på att sänka det stödet föresvävade väl ingen.

Svensk Live kommer nu att vända sig till regeringen med sina krav. Även samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet samt övriga partier kommer att informeras om situationen.

För ytterligare information, kontakta Svensk Lives verksamhetsledare Joppe Pihlgren (070-876 61 60), styrelseordförande Andréa Wiktorsson (070-344 80 12) eller vice styrelseordförande Per Alexanderson (070-299 53 73).