Regeringen har beslutat om fördelningen av 1 miljard i krisstöd

Regeringen har idag beslutat om fördelning av den miljard som tilldelas kulturområdet i krisstöd och som tidigare aviserats i extra ändringsbudget. Krisstödet gäller det fria kulturlivet, enskilda kulturskapare, film, regional kultur, vissa offentligt stödda kulturinstitutioner och allmänna samlingslokaler.

För arrangörer finns 650 miljoner kronor att söka via Kulturrådet. Stödet ska lindra den akuta ekonomiska krisen och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet. När Kulturrådet öppnar upp ansökan kommer vi att skicka ut mer information.

200 miljoner kan sökas av enskilda konstnärer och kulturskapare via Konstnärsnämnden (170 miljoner) och av författare, översättare och kulturjournalisterkan via Sveriges Författarfond (30 miljoner).

40 miljoner kronor avsätts till regional kulturverksamhet och kultursamverkansmodellen. 20 miljoner fördelas av Svenska Filminstitutet till filmstöd. 60 miljoner kronor går till allmänna samlingslokaler. 30 miljoner kronor går till vissa offentligt stödda kulturinstitutioner, till museer och scenkonst.