Regeringen aviserar förlängd kortidspermittering och omställningsstöd

Finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund presenterade idag utökade krisstöd. Det gäller bl a förlängning av korttidspermittering och omställningsstöd.

Utöver förlängning av korttidspermittering och omställningsstöd aviserades också förlängning av anstånd med skatteinbetalningar och förlängning av nuvarande lättnader i a-kassan för företagare.

Förlängt permitteringsstöd t o m 30 juni 2021
Tidsgränsen på 9 månader föreslås tas bort fram till 30 juni 2021, vilket innebär att korttidspermitteringar som beviljats under 2020 kommer kunna förlängas som längst t o m juni månad 2021. Staten subventionerar upp till 75 % (december 2020 – februari 2021: 75 % och mars – juni: 50 %).

Omställningsstödet förlängs i tre månader
Omställningsstödet föreslås förlängas i tre månader och utökas då till perioden augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019. Detta gäller även enskilda näringsidkare med omsättning på minst 200 000 kr.

Ansökan under början av 2021
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021. Finansminister Magdalena Andersson säger vid pressträffen att vid ett antagande kommer förändringarna kunna genomföras i månadsskiftet januari/februari 2021. Det blir alltså en delvis retroaktiv ansökningsperiod.