Q & A – Vaccinationsbevis vid evenemang fr o m 1 december

1 december införs vaccinationsbevis vid publika evenemang med fler än 100 besökare.

Vi arbetar med att få fram mer information om vad som gäller och har gjort en Q & A med vanliga frågor nedan som vi löpande uppdaterar.

2021-12-21: Regeringen inför nya coronaåtgärder fr o m 23 december. Läs mer [HÄR].

Från vilket datum ska besökare visa upp vaccinationsbevis?

Vaccinationsbevisen kommer att kunna användas som alternativ till de restriktioner för publika evenemang och offentliga tillställningar som Folkhälsomyndigheten håller på att ta fram och som planeras gälla fr o m 1 december. Kommande föreskrifter kan handla om att begränsa evenemang inomhus i fråga om personer/kvm samt att tillräckligt med avstånd hålls etc.

Förslag på restriktioner vid arrangemang med fler än 100 deltagare inomhus utan vaccinationsbevis:

  • Deltagarna har en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. Om ett sällskap är större än 8 personer ska arrangören dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Om vaccinationsbevis används ersätter dessa kommande restriktioner.

På vilka typer av evenemang ska vaccinationsbevis användas?

Vaccinationsbevis ska användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som äger rum inomhus och samlar fler än 100 personer.

Kommer besökare kunna visa bevis på negativt test (s.k. testbevis) eller tillfrisknandebevis i stället för vaccinationsbevis?

Nej, endast vaccinationsbevis kommer att gälla (2 doser). Dessa beställer besökaren via www.covidbevis.se (E-legitimation krävs). Det går också att få vaccinationsbevis på papper via E-hälsomyndigheten (detta tar just nu 5 – 10 dagar).

Vilka vaccinationsbevis kan användas i Sverige vid evenemang?

  • Fullständigt vaccinationsbevis från Sverige gäller tillsammans med giltig id-handling.
  • Vaccinationsbevis från andra EU-länder, samt övriga länder som är anslutna till EU:s digitala covidbevis, gäller i kombination med en giltig id-handling. Se hela listan med vilka länder som ingår  på www.ehalsomyndigheten.se.

Måste alla besökare visa upp vaccinationsbevis?

Nej, kravet på vaccinationsbevis gäller personer som är 18 år och äldre.

Vad händer om jag som arrangör inte vill kräva vaccinationsbevis för inträde till mina evenemang?

Om det är ett publikt evenemang som samlar fler än 100 personer och hålls inomhus ska du som arrangör i stället följa föreskrifter de som Folkhälsomyndigheten håller på att ta fram.

Förslag på restriktioner vid arrangemang med fler än 100 deltagare inomhus utan vaccinationsbevis:

  • Deltagarna har en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer. Om ett sällskap är större än 8 personer ska arrangören dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Om vaccinationsbevis används ersätter dessa kommande restriktioner.

Hur ska vi göra kontroller och var får man tag i programvaran?

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har fått i uppdrag att ta fram en digital lösning som arrangörer ska kunna använda när de kontrollerar vaccinationsbevisen. Digg kan svara på frågor om hur detta arbete kommer att gå till.

Digg har nu en färdig app för verifiering av vaccinationsbevis som finns att ladda ner via Google Play och App Store. Information om verifieringen och hur du använder appen hittar du på Diggs hemsida. Där finns också en verktygslåda för arrangörer.

Biljettbolagen arbetar parallellt med att göra anpassningar för att underlätta arbetet. För att verifiera giltigheten på vaccinationsbeviset så behöver du ladda ner en verifikationsapp till enheten du vill använda. Ingen officell verifikationsapp har ännu kommunicerats från svenska myndigheter men det finns flera att använda både för iOS och Androidenheter. Kontakta ditt biljettbolag för mer information.

Vad gäller vid julbord med artister?

Besökare kommer att behöva visa upp vaccinationsbevis om det är julbord med musik, annan underhållning eller dans.

Länkar

Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet 2021-11-17: Vaccinationsbevis kan krävas för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Folkhälsomyndigheten 2021-11-17: Hemställan om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19