Pressmeddelande: Svensk Live och Riksidrottsförbundet samarbetar för hållbara städer

Med stöd från Energimyndigheten inleder branschorganisationen Svensk Live och Riksidrottsförbundet ett samarbete kring hur festivaler, stora konserter och idrottsevenemang ska bli mer klimatsmarta – och bidra till att snabba på omställningen till mer hållbara städer.

Städer står för majoriteten av alla utsläpp i samhället, och för att möta utmaningen behöver omställningen gå snabbare. Utmaningarna för städerna liknar de som arrangörer av evenemang har, till exempel energi, material, vatten, mat, sophantering, resor och transporter.

– Forskning har visat att goda exempel från evenemang också tränger vidare ut i samhället, och på så sätt kan evenemang bli motorer för städernas klimatomställning, säger Andréa Wiktorsson, VD för Storsjöyran och ordförande i Svensk Live.

Med stöd från Energimyndigheten ska Svensk Live och Riksidrottsförbundet ta fram metoder och modeller för hur evenemang kan bidra till omställning. Projektet ”Publika evenemang som innovationsmotor” ska samla festivaler, konsertarrangörer, idrottsrörelsen och destinationer för att tillsammans med forskare söka lösningar som också kan bidra till att snabba på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

– Det är en fantastisk möjlighet för idrotten att samarbeta med Svensk Live kring hållbarhetsfrågorna med evenemang som utgångspunkt. Att visa på positiva och klimatsmarta förändringar kommer att öka kunskap och erfarenhet till nytta för städer och samhälle i stort, säger Leif Johansson på Centrum för idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet.

Här hittar du Energimyndighetens information om innovationsprogrammet Viable cities där detta är ett av flera projekt.

För mer information:

Johan Pihlgren
www.svensklive.se
joppe@svensklive.se
Verksamhetsledare, Svensk Live
070-876 81 60

Leif Johansson
leif.johansson@rfsisu.se
Centrum för idrottsevenemang, Riksidrottsförbundet
08-699 62 26

Ovanstående bild: Sofia Maberg i EM-finalen i curling som avgjordes i Helsingborg den 23 november (Foto: Petter Arvidson, Bildbyrån)

Omslagsbild: Bob Hund (fotograf: Per Engström)