PRESSMEDDELANDE: Svensk Live manar Stockholms ansvariga kulturpolitiker: -TA ANSVAR FÖR STADEN OCH RÄDDA DEBASER STRAND

Rockklubben Debaser Strand i Stockholm riskerar att få lägga ner verksamheten när den kommunala hyresvärden vill stänga klubben och låta trafikkontoret ta över lokalerna. Därmed skulle en av landets viktigaste scener för livemusik, med nära 400 konserter per år, försvinna. Nu protesterar Svensk Live, som organiserar närmare 200 arrangörer runt om i landet.

– Det här är ytterligare ett bevis för att Sveriges huvudstad saknar en helhetssyn för hur livemusiken ska kunna existera, säger verksamhetsansvarige Joppe Pihlgren. I praktiken styr fastighetsförvaltning och trafikkontor viktiga delar en av stadens kulturpolitik, och så var det väl ändå inte tänkt?

För Debaser är hot om stängning inget nytt. Klubben vid Slussen fick stänga i samband med rivningarna, den på Medborgarplatsen fick ge plats för ett bibliotek men Debaser Strands öde kan gå till historien som det mest udda. I samband med en gatubesiktning vill Stockholms stads trafikkontor ta över lokalerna för eget bruk. Därför sägs Debaser Strand nu upp.

Svensk Live menar att Stockholms stad nu måste ta sitt ansvar. Organisationens verksamhetschef Joppe Pihlgren ställer frågan:

– Vi förstår mycket väl att tjänstemän på fastighetsförvaltning och trafikkontor inte går omkring och funderar över villkoren för livemusiken, men var finns de övergripande ansvariga politikerna och tjänstemännen?

Hotet om Debaser Strands stängning förstärker en trend i Stockholm där flera viktiga scener för livemusik, som Kägelbanan och Kraken, också är på väg att avvecklas.

– Ska en stad som Stockholm inte kunna härbärgera klubbar och livemusik? Svaret borde vara givet, om man ser på de värden som tillförs av klubbar och evenemang. Skatter betalas, besöksnäringen stärks, arbetstillfällen för personal men också för artister, kulturellt utbyte med andra länder, social sammanhållning och framförallt kultur för kulturens egen skull.

Svensk Live kommer nu att begära att få träffa ansvariga politiker och tjänstemän.

– Som riksorganisation vill vi då inte bara lyfta fram Debasers betydelse för Stockholm utan för hela landet, som ett nav för livemusiken, säger Joppe Pihlgren.

Presskontakt:
Ebba Lindqvist PR
brev@ebbalindqvist.se
070-480 33 00