PRESSMEDDELANDE: Svensk Live i nytt samarbete för nationell evenemangsstatistik

Fyra stora aktörer inom evenemangsnäringen samlas nu för att ta fram relevant och pålitlig statistik som ska stärka kunskapen om branschen och hur den kan utvecklas.

Statistiken, som kommer att kunna följas upp årligen, ska redovisa evenemangens ekonomiska bidrag till Sverige inklusive bidraget till besöksnäringen och antalet arbetstillfällen. Aktörerna bakom satsningen är Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet och Visita med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) som projektägare.

Bättre underlag för utveckling och politiska beslut
Bristen på statistik i dagsläget försvårar både prioriteringar i utvecklingen och politiska beslut. Under pandemin har det blivit ännu mer tydligt att det behövs ett gemensamt grepp för att beskriva och utveckla evenemang i Sverige. Satsningen genomförs för att komma till rätta med dessa problem.

– Hittills har lika undersökningar genomförts på olika sätt i olika delar av landet. Det vi nu får fram är ett gemensamt sätt att mäta. För första gången får vi pålitlig statistik och relevanta nyckeltal som kan hjälpa oss att utveckla evenemangssverige och ge oss ett mått på vad den utvecklingen betyder för Sverige, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

Projektet ska utveckla metoder och samla in statistik som kommer att kunna presenteras i början av sommaren 2022. Arbetet finansieras av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket som nyligen beslutade att bidra med 1,5 mnkr av den totala budgeten på 2,4 mnkr.

– Vi som ingår i denna satsning har samarbetat med varandra i en rad tidigare frågor som klimatomställning, trygghet och säkerhet samt allt samarbete under pandemin. Att våra organisationer nu samarbetar även runt statistik känns väldigt naturligt, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare för Svensk Live.

Det arbete som nu ska genomföras grundar sig på en förstudie som levererades i början av sommaren 2021. Den underbygger det stora behovet och nyttan av att få fram den gemensamma bilden av branschen i siffror.

– Att branschorganisationerna samlas och att vi kan bidra till utvecklingen passar väl in i vår ambition om att stärka forskning och kunskapsutveckling i och om besöksnäringen, säger Stina Algotson, VD för BFUF.

Kontakt

Stina Algotsson
VD BFUF
stina@bfuf.se

Joppe Pihlgren
Verksamhetsledare Svensk Live
joppe@svensklive.se