Pressmeddelande: Nya sätt att jobba för säkra och trygga evenemang och mot sexuella övergrepp i sommar

Svensk Live, Länsstyrelserna, Polisen och RFSU förstärker nu arbetet för att tillsammans förebygga sexbrott på festivaler och klubbar. Nytt för i år är en gedigen digital utbildning och en ny film för volontärer och anställda på festivalerna och klubbarna. Filmen tar upp hur man som vittne till ett eventuellt blivande övergrepp kan ingripa. Hur vi kan bli en aktiv åskådare, bli bättre på att läsa situationer, våga och vilja gå in.

– Vi har gjort en film om Alex som får jobb som garderobiär på en klubb. Han ser hur en flirt och ett hångel går över till en situation där båda inte längre kan säga ja. Alex agerar och målet är att fler ska agera i fler situationer, i tid och, inte minst, på sitt sätt. “Jag vill ju göra det, vara Alex” och det är i den känslan vi vill starta samtalen om hur det kan gå till, säger Pelle Ullholm på RFSU.

– Festivalers och klubbarnas volontärer och anställda gör skillnad redan idag men vi kan bli bättre och faktiskt vara en motor för den samhällsförändring som behövs kring attityder kopplat till sexualitet och sexualiserat våld. Vi kan göra världen bättre för livemusik men också med livemusik, säger Joppe Pihlgren, Verksamhetsledare på Svensk Live

För mer information:

Svensk Live
Joppe Pihlgren, Verksamhetsledare Svensk Live
joppe@www.svensklive.se
0708 76 81 60

RFSU
Pelle Ullholm, Sakkunnig sexualupplysning
pelle.ullholm@rfsu.se
073-981 36 54

Polisen
Andreas Welin, Polisinspektör, insatschef
andreas.welin@polisen.se
Maila så ringer Andreas upp

Länsstyrelserna
Amanda Netscher, Utvecklingsledare inom våldsprevention
amanda.netscher@lansstyrelsen.se
070-6159540

Fakta om samarbetet

Vi har under två års tid föreläst för och utbildat uppskattningsvis 2000 personer från festival- och klubbarrangörer: volontärer, anställda och unga runt om i landet. Vi har gjort det på utbildningsdagar, digitalt, skolor, konferenser och föredrag med såväl inrikes- som justitieminister, men också direkt på festivaler så klart. Vi har ett gemensamt kommunikativt budskap de festivaler vi är på: ”Vi är här för er trygghet, ha kul och ta hand om varandra:”

Våra volontärer har även mött festivalbesökare, pratat om aktiva åskådare, och reflekterat över vad bra ömsesidigt sex är och hur man kan kommunicera innan och under sex vilket vi kommer att fortsätta utveckla i år. Vi utbildar i BRÅ: s samverkansmodell, den brottsförebyggande modell som Polisen använder tillsammans med arrangörer, kommuner och andra organisationer för publika evenemang. När vi har en gemensam lägesbild och formulerar en gemensam strategi tar vi ett stort steg mot att lösa problemen. Vi utbildar också i ämnen som rör kommunikation, sexualitet, samspel men också lagstiftning och gränser. Gemensamt material och information samlas i en digital kunskapsbank för medlemmar i Svensk Live. Det har periodvis varit intensivt. Nu tar vi nästa steg inför den här sommaren genom vår nya utbildning som vi hoppas att ännu fler tar del av.

Fakta om Svensk Live

Svensk Live är en ideell organisation som samlar de svenska livemusikarrangörerna och har drygt 200 medlemmar bestående av festivaler, klubbar, föreningar, nöjesparker, arenor och andra konsertarrangörer. Mer info om Svensk Live på www.svensklive.se

Ögonblicket då Alex tänker att det kanske ändå är han som måste gripa in. Hämtad från filmen Alex, en film om aktivt åskådarskap.