Pressmeddelande: Ny kampanj välkomnar publiken tillbaka till scenerna

Svensk Live och Svensk Scenkonst lanserar idag en gemensam kampanj för att lyfta fram det breda utbudet av konserter och föreställningar efter pandemin.

Efter närmare två år av nedstängda och begränsade scener går Sveriges live- och scenkonstverksamheter mot ett rekordstort utbud av arrangemang under 2022. Flera scener upplever ett stort publiktryck sedan restriktionerna hävdes. Samtidigt köper många sina biljetter med kortare framförhållning än innan pandemin.

För att påminna om den glädje och gemenskap som liveupplevelser ger, lanserar Svensk Scenkonst och Svensk Live kampanjen ”LIVE är LIVET. LIVET är LIVE”. Målet är att uppmuntra och stimulera fler att ta del av den levande scenkonst som återigen är öppen och tillgänglig för alla.

– Det är med glädje som vi välkomnar publiken tillbaka till ett stort och varierat kulturutbud, där det finns något för alla. Under pandemin har vi stärkt samarbetet mellan våra organisationer och ser att vi kan hjälpas åt i många frågor. Kampanjen är ett resultat av det och samarbetet kommer att fortsätta, säger Joppe Pihlgren, verksamhetschef för Svensk Live.

Under pandemin har spelningar och föreställningar flyttats fram i olika omgångar samtidigt som nya har tillkommit. Det är en orsak till att Sveriges scener nu går mot ett rekordår vad gäller utbudet.

– Våra medlemmar erbjuder publiken ett fantastiskt stort och brett utbud i hela landet. Varje föreställning eller konsert är en unik händelse och det tillför någonting extra att få dela den upplevelsen med andra. Med kampanjen vill vi påminna om den härliga känslan av att ta del av scenkonst tillsammans, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

Kampanjen visas på bland annat utomhusskärmar i sociala medier med start den 12 maj.

Till kampanjsidan www.livetlive.se

Om Svensk Live
Svensk Live är en intresseorganisation för livemusikarrangörer och arbetar med mottot: Att förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik. Kunskap, stöd, möten, politisk påverkan, nätverk, förhandlingar, kontakter, samarbeten och rapporter är några av de verktyg vi använder för att driva medlemmarnas frågor framåt.

Om Svensk Scenkonst 
Svensk Scenkonst är den heltäckande bransch- och arbetsgivarorganisationen för professionell scenkonst. Vi verkar för att medlemmarna ska ha optimala förutsättningar att producera och sprida scenkonst av högsta kvalitet i hela landet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare. Med gedigen kunskap om branschen företräder vi medlemmarna och erbjuder stöd och service som utgår från deras behov.