PRESSMEDDELANDE:  Greentopia samlar evenemangsnäringen för att bidra till klimatneutrala städer 2030

Livemusikbranschen, idrottsrörelsen och svenska städer har gått samman i ett unikt samarbete – Greentopia – för att minska de klimatavtryck som evenemang för med sig. Startskottet för det gemensamma arbetet sker i Helsingborg den 2-3 september. Konkreta arbetssätt och metoder tillsammans med ett gemensamt klimatlöfte driver arbetet mot klimatneutrala städer 2030.

Evenemang utgör en växande miljardindustri och är ett allt viktigare verktyg för samhällsutveckling. Glädjen och lusten i ett evenemang är något speciellt. Här finns en kraft och makt att påverka och förändra. Just därför har evenemang en stor potential att bidra till, trycka på och påskynda klimatomställningen.

I Greentopia går evenemangsnäringen samman med ett antal svenska städer för att minska det gemensamma klimatavtrycket. Svensk Live är projektägare i den treåriga satsningen där vi arbetar med tre perspektiv: konsument, producent och intressent. Allt med fokus på de områden som ger mest klimatnytta vid evenemang: mat och dryck, transport och textil.

Vid vår klimatkonferens, The Helsingborg Summit, den 2-3 september kommer Greentopia att presentera ett klimatlöfte. Eftersom vi står inför en klimatkris där livet som vi känner det står på spel är tiden knapp för att hitta lösningar och ändra beteenden. Anslutna till Greentopia kommer målmedvetet arbeta för att minska de klimatavtryck som evenemangen medför, men ska också arbeta aktivt för att påverka besökare och andra intressenter för att tillsammans bidra till målet om klimatneutrala städer 2030.

Vi har nu tagit initiativet och ser fram emot att driva arbetet framåt tillsammans med en växande rörelse av aktörer. 

Initiativtagare är Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Destination Eskilstuna, Borås TME, Göteborg och Co, Got Event, Luger, Live Nation, Liseberg, Blixten & Co, Storsjöyran, och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

För mer information, kontakta Joppe Pihlgren på Svensk Live: 
joppe@svensklive.se

Presskontakt:

Ebba Lindqvist PR
brev@ebbalindqvist.se
070 – 480 33 00

Greentopia finansieras via det strategiska Innovationsprogrammet Viable Cities.