PRESSMEDDELANDE: Evenemangsnäringen i siffror – nu ska kunskapen öka om dess betydelse för samhällsekonomin

Nu initieras en förstudie för att öka kunskapen kring evenemangsnäringen och hur den samspelar med andra sektorer. Förstudiens resultat lägger en grund för ett fortsatt huvudprojekt som ska ge en bild av evenemangsnäringens samhällsekonomiska betydelse och hur sektorn interagerar med andra sektorer som exempelvis besöksnäringen.

Pandemin har visat på ett stort behov av att kunna beskriva hur evenemangsnäringen ser ut och vilken betydelse den har för samhällsekonomin. Idag saknas tillförlitlig statistik som är jämförbar mellan branscherna i sektorn. Det finns ett stort behov av tillförlitlig, trovärdig och jämförbar statistik som går att följa upp långsiktigt. Robusta underlag är avgörande för att förstå evenemangens betydelse och att rätt beslut tas för att stimulera och stödja sektorn.

Tillväxtverket ger stöd till Svensk Live, Svensk Scenkonst och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, för att genomföra förstudien. Arbetet kommer att genomföras i dialog med flera olika aktörer inom evenemangsnäringen.

”Det är lika väsentligt för evenemangsnäringen som för andra sektorer att kunna beskriva verksamheterna i siffror och hur de samspelar med andra. Relevant och pålitlig statistik ger branschen möjlighet att mäta sig själv och sin påverkan på andra sektorer och samhället i stort”, säger Mikael Brännvall, vd, Svensk Scenkonst i en kommentar.

”Med den här förstudien kan vi få ett kunskapsunderlag som gör att både sektorn och aktörer/politiken kan göra rätt bedömningar och fatta rätt beslut. Trovärdiga och realistiska underlag är avgörande för att förstå evenemangens betydelse och hur de ska behandlas i form av stöd, framtida satsningar och kompetensförsörjning”, kommenterar Joppe Pihlgren, verksamhetsansvarig, Svensk Live.

Förstudien beräknas vara klar till sommaren.

För mer information kontakta:

Mikael Brännvall
Vd, Svensk Scenkonst
0704 – 20 27 77
Mikael.brannvall@svenskscenkonst.se

Joppe Pihlgren
Verksamhetsledare, Svensk Live
0708 – 76 81 60
Joppe@svensklive.se