Pressmeddelande: Branschorganisationen Svensk Live får stöd för sitt stärkta trygghetsarbete Dare to Care

Under de senaste åren har branschorganisationen Svensk Live tillsammans med polisen, RFSU och Länsstyrelsen i Stockholms län genomfört ett grundläggande arbete för att öka tryggheten och säkerheten på festivaler. I höstas utsågs de till Bästa brottsförebyggare 2018 av BRÅ. Nu tas nästa steg för att öka tryggheten – med hjälp av publiken. Initiativet Dare to Care har fått ett tvåårigt stöd av Svenska Postkodstiftelsen och ska engagera arrangörer, publik och artister i att skapa en publikkultur som förespråkar kommunikation, ömsesidighet och samspel i sexuella relationer.

Dare to Care är ett utbildnings- och kommunikationskoncept som arbetar för trygga miljöer utan sexuella övergrepp i livemusikvärlden och samhället i stort. En första test av projektet genomfördes under Way Out West 2018. Under 2019 och 2020 drivs Dare to Care av Svensk Live och RFSU med stöd av Svenska Postkodstiftelsen. Verksamheten går ut på att – utöver utbildning för arrangörer i såväl normer och värderingar som praktiskt säkerhetsarbete – också möta publiken på plats.

– Vi vill stärka fler att stå upp för ömsesidighet, omtanke – på och utanför livemusikscenen. Hur kan man ta initiativ och samtidigt vara lyhörd? Hur vet man vad den andra vill? Vi diskuterar verbala och icke-verbala signaler. Hur känns ett nej, hur tar man det på ett bra sätt? Fler behöver också agera om de ser någon gå över en annans gräns. Genom att tipsa om lågaffektiva tekniker att bryta in i en situation underlättar vi ingripanden. Festivalorganisationerna utbildas i sexualitet, frozen fright och sexualbrottslagstiftningen. Vi engagerar artister i att hjälpa oss sprida budskapet och vi finns på plats med volontärer för att ge besökare möjlighet att reflektera kring sexualitet, kommunikation och gränser, säger Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU.

– Vi har arbetat med trygga och säkra evenemang i flera år och tar nu det vidare till att omfatta själva publiken. För att kunna bry sig krävs kunskap och den förmedlar vi i Dare to Care. Fler ögon och öron innebär fler som kan agera. På så sätt utvecklas publikkulturen, säger Andrea Wiktorsson, ordförande för Svensk Live och VD för Storsjöyran.

– På Way Out West har samarbetet med RFSU och Dare to Care varit en mycket viktig del i hela vårt hållbarhetsarbete och vår ambition att utmana normer. Man måste ha mod för att våga och när publiken gör det tillsammans med arrangören så förändrar man på riktigt. Ett samspel och ett gemensamt ansvar som skapat en helt ny känsla, säger Patrick Fredriksson på Luger som är en av medlemsorganisationerna i Svensk Live.

Om Svensk Live:
Svensk Live är den svenska livemusikens röst och ska ”förbättra världen med livemusik och förbättra världen för livemusik”. Organisationen arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och samlar över 200 arrangörer i hela landet.

För frågor:
Pelle Ullholm
073-981 36 54
pelle.ullholm@rfsu.se

Andrea Wiktorsson
070-344 80 12
andrea@storsjoyran.se

Presskontakt:
Ebba Lindqvist PR
brev@ebbalindqvist.se
070-480 33 00